Ảo Mộng Tình Yêu Nhạc Hoa

Học tiếng Trung qua bài hát Ảo mộng tình yêu 梦醒时分 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Ảo mộng tình yêu 梦醒时分Lời bài hát Ảo mộng tình yêu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chỉ cần có em 只要有你Học tiếng Trung qua bài hát: Biệt Khúc Chờ Nhau 情深深雨濛濛

你说你爱了不该爱的人nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rén Nỉ sua nỉ ai lờ pu cai ai tờ rấnAnh nói rằng anh đã yêu người không nên yêu

 

你的心中满是伤痕nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hén Nỉ tờ xin chung mản sư sang hấnTrong tim anh tràn ngập những vết thương

你说你犯了不该犯的错nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuò Nỉ sua nỉ phan lờ pu cai phan tờ chuaAnh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải

心中满是悔恨xīn zhōng mǎn shì huǐ hèn Xin chung mản sư huẩy hânTrong tin tràn ngập sự hối hận

你说你尝尽了生活的苦nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔ Nỉ sua nỉ tráng chin lờ sâng húa tờ khủAnh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời

找不到可以相信的人zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rén Chảo bú tao khửa ỷ xeng xin tờ rấnTìm chẳng thấy người có thể tin tưởng

你说你感到万分沮丧nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāng Nỉ sua nỉ cản tao oan phân chủy sangAnh nói rằng anh cảm thấy chán nản muôn phần

甚至开始怀疑人生shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēng Sân chư khai sử hoái ý rấn sângThậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người

早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deChảo chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi

你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sânAnh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm

因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phânVì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định

何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún Hứa pi chai na y tẻn tẻn uân chuấnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn dedao chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờCần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 

在每一个梦醒时分zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phânMỗi một thời khắc tỉnh mộng

有些事情你现在不必问yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn Dẩu xiê sư trính nỉ xen chai pú bi uânCó một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi

有些人你永远不必等yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn pú pi tẩngCó một số người anh mãi mãi không cần phải đợi 你说你爱了不该爱的人nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rén Nỉ sua nỉ ai lờ pu cai ai tờ rấnAnh nói rằng anh đã yêu người không nên yêu

 

你的心中满是伤痕nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hén Nỉ tờ xin chung mản sư sang hấnTrong tim anh tràn ngập những vết thương

你说你犯了不该犯的错nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuò Nỉ sua nỉ phan lờ pu cai phan tờ chuaAnh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải

心中满是悔恨xīn zhōng mǎn shì huǐ hèn Xin chung mản sư huẩy hânTrong tin tràn ngập sự hối hận

你说你尝尽了生活的苦nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔ Nỉ sua nỉ tráng chin lờ sâng húa tờ khủAnh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời

找不到可以相信的人zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rén Chảo bú tao khửa ỷ xeng xin tờ rấnTìm chẳng thấy người có thể tin tưởng

你说你感到万分沮丧nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāng Nỉ sua nỉ cản tao oan phân chủy sangAnh nói rằng anh cảm thấy chán nản muôn phần

甚至开始怀疑人生shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēng Sân chư khai sử hoái ý rấn sângThậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người

早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deChảo chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi

你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sânAnh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm

因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phânVì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định

何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún Hứa pi chai na y tẻn tẻn uân chuấnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deYao chư tao sang xin chủng sư nán miển tờCần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 

在每一个梦醒时分zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phânMỗi một thời khắc tỉnh mộng

有些事情你现在不必问yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn Dẩu xie sư trính nỉ xiên chai bú bi uânCó một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi

有些人你永远不必等yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn bú bi tẩngCó một số người anh mãi mãi không cần phải đợi

 

早知道伤心总是难免的zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn deChảo chư tao sang xin chủng sư nán miển tờSớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi

你又何苦一往情深nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sânAnh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm

因为爱情总是难舍难分yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phânVì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định

何必在意那一点点温存hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún Hứa bi chai na y tiển tiển uân chuấnHà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn dedao chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờCần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 

在每一个梦醒时分zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phânMỗi một thời khắc tỉnh mộng

有些事情你现在不必问yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn Dẩu xiê sư trính nỉ xen chai pú bi uânCó một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi

有些人你永远不必等yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn pú pi tẩngCó một số người anh mãi mãi không cần phải đợi