Bài Hát Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Bài Hát Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh

Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài hát. 2. Kĩ năng: HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. 3. Thái độ: HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ phách bài TĐN số 2. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ - Tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 2. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số : 2. Bài cũ: Kiểm tra nhóm nhận xét 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a. Nội dung 1: Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - GV hướng dẫn HS hát bài hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm. sửa lại những chỗ hát sai. - GV chỉ định trình bày bài theo nhóm - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có
động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp thực hiện theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc - GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợ gõ đệm và vận động theo nhạc. b. Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 2 : Mặt trời lên - GV giới thiệu - GV hỏi bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? Bài TĐN viết ở nhịp ¾, có 8 nhịp. - Học sinh thực hiện. - Nhóm trình bày. - Học sinh tập vận động. - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Học sinh trả lời.

Xem thêm: 7 Chiêu Uống Tinh Bột Nghệ Có Giảm Cân Không ? Uống Nghệ Với Mật Ong Có Giảm Cân Không

- Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện. - Học sinh luyện tập. - GV hướng dẫn bài TĐN chia làm 2 câu mỗi câu có 4 nhịp. * Tập nói tên nốt nhạc - GV chỉ định HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. - GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. * Luyện tập cao độ - GV chỉ định HS nói tên nốt trong bài từ thấp lên cao. - GV viết lên bảng khuông nhạc có 5 nốt Đồ-Rê-Mi-Sol-la. * Luyện tập tiết tấu - GV viết lên bảng - GV làm mẫu gõ tiết tấu - GV chỉ định HS gõ lại - GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. * Tập đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài - Dạy từng câu * Tập đọc cả bài
- Chú ý nghe - Học sinh tập gõ tiết tấu. - Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện. - GV quy định : GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. - GV chỉ định HS đọc. - HS đọc cả bài , GV nghe sửa sai cho HS. * Ghép lời ca GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng
thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. - GV đàn , cả lớp hát bài và gõ phách. * Củng cố: - Gv đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách 4. Tổng kết dặn dò: - Nhận xét giờ học,về nhà ôn lại bài hát và TĐN.