Bài Hát Màu Xanh Quê Hương

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

Bạn đang xem: Bài Hát Màu Xanh Quê Hương

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,to rỏ lời bài hát.- Biết bài hát này là bài dân ca khơ me lời bài hát của nhạc sĩ Nam Anhviết..- Đọc và ráp được lời bài TĐN số 7II/Chuẩn bị của giáo viên:- Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.Ôn Tập Bài Hát: Màu Xanh Quê Hương (Dân ca Khơ Me – Lời: Nam Anh) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 7I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài dân ca khơ me lời bài hát của nhạc sĩ Nam Anh viết.. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 7II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

Xem thêm: Cách Tải Poke Đại Chiến Trên Máy Tính, Cách Tải Poke Đại Chiến Ios Và Android

- Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh* Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Màu Xanh Quê Hương.- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiềuhình thức. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy- Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân.- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân Ca dân - HS chú ý.Tộc nào?Lời của bài hát do nhạc sĩ nào - HS trả lời.viết? + Bài :Màu Xanh Quê Hương. + Dân ca Khơ Me + Nhạc Sĩ: Nam Anh- Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét- Giáo viên nhận xét:- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giaiđiệu của bài hát.* Hoạt động 2: TĐN Số 7: “Em Tập Lái ôtô”- Giới thiệu bài TĐN Số 7. - HS lắng nghe.- Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện.- Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS chú ý.- Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện.- Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện.- Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS lắng nghe.- Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, - HS thực hiện.mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu.- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghéplời bài TĐN Số 7. - HS thực hiện.- Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại.- Giáo viên nhận xét. - HS thực hiện.* Cũng cố dặn dò:- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kếtthúc tiết học.- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắcnhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần - HS thực hiện.chú ý hơn.- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý.-HS ghi nhớ.