Bài Hát Mẹ Việt Nam Mắt Ngời Sáng

Mẹ VN mắt ngời sáng choắt Nghe đâu đây giờ đồng hồ vọng tự do Lệ nphân tử nhòa đôi mắt lộng lẫy nghe tin con vẫn còn ngày xanh Một nhành hoa em cài đặt mái tóc Anh đưa em qua quãng con đường nhiều năm Về thành đô anh may áo cưới Ta tmùi hương nhau desgin ngày maị ĐK: Ta yêu người, ta yêu thương đời, ta yêu thương bản thân, tình mình chớ pnhị Xin em chớ qua vùng cỏ hoang Xin em chớ, đến những khu vực chim xanh hoan ca Cuộc tình như thế nào ko vào say đắm Anh xin em duy trì trọn lời thề Tình mình nghèo fan đời khen chê Ta thương thơm nhau giữ lại trọn tình quê

Bạn đang xem: Bài Hát Mẹ Việt Nam Mắt Ngời Sáng


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Miếng Dán Trắng Răng 3D Crest 3D Whitestrips, Crest 3D White Professional Effects

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.