Bảng Tra Hệ Số Sử Dụng Quang Thông

Hệ số sử dụng của đèn led có phải là giá trị cố định hay không? Hệ số này phụ thuộc vào những yếu tố nào? . . . Là những vấn đề cần phải hiểu rõ khi tính toán chiếu sáng, đặc biệt là các công trình chiếu sáng ngoài trời. Vì nếu xác định hệ số sử dụng sai, sẽ có nhiều sai số khi áp dụng vào thực tế.Bạn đang xem: Bảng tra hệ số sử dụng quang thông

Để giúp các bạn hiểu rõ về hệ số sử dụng của đèn led. Bài viết này Lê Sơn sẽ chia sẻ những kiến thức liên quan, gồm.

Bạn đang xem: Bảng Tra Hệ Số Sử Dụng Quang Thông

Từ các khái niệm cơ bản . . . đến cách xác định hệ số sử dụng của đèn led, ứng dụng vào tính toán chiếu sáng.

Nội dung bài viết

1. Hệ số sử dụng của đèn led (Utilization Factor)1. Hệ số sử dụng của đèn led (Utilization Factor)

a. Định nghĩa

Hệ số sử dụng của đèn led – Uf là đại lượng được đo bằng tỉ số giữa quang thông rơi trên bề mặt làm việc (quang thông có ích) Φh và quang thông của bộ đèn Φd.

Uf = Φh /Φh 

Cần lưu ý rằng Uf là đại lượng phụ thuộc vào:

Cấu trúc quang học của bộ đèn.Cách lắp đặt, treo đèn.Tính chất quang học của không gian được chiếu sáng.

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số sử dụng của đèn led

Lấy ví dụ về những bộ đèn có cùng quang thông, cùng chiếu sáng một bãi xe ngoài trời. Bạn hãy xem những giả thiết đặt ra, đây là những yếu tố ảnh hưởng đến hệ số sử dụng.

Nếu đèn treo thấp, lượng ánh sáng sẽ chiếu xuống bãi xe nhiều, làm tăng hệ số sử dụng. Nếu treo đèn quá cao, lượng ánh sáng vượt ra ngoài bãi xe nhiều, làm giảm hệ số sử dụng.Nếu góc ngẩng của đèn đặt đúng, chùm sáng chủ yếu chiếu xuống bãi xe, hệ số sử dụng cao. Nhưng nếu góc ngẩng không đúng, phần lớn ánh sáng vượt ra ngoài bãi xe, hệ số sử dụng thấp.Nếu cạnh bãi xe có những công trình phản xạ tốt ánh sáng. Lượng ánh sáng phản xạ trở lại bãi xe cũng làm tăng hệ số sử dụng của bộ đèn.2. Xác định hệ số sử dụng của đèn led

Để xác định, cần.

Các thành phần trong bảng và cách sử dụng:

– Hệ số phản xạ: là những hệ số phản xạ tại tường, trần, bề mặt làm việc. Trong trường hợp các bức tường có hệ số phản xạ khác nhau, cần tính giá trị trung bình

– Chỉ số phòng k:


*

Với a, b là chiều dài, chiều rộng căn phòng. Hu là khoảng cách giữa mặt phẳng làm việc và bộ đèn.

Xem thêm: Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Bài Tiểu Luận Xúc Tích Và Ý Nghĩa Nhất, Lời Cảm Ơn Trong Tiểu Luận, Báo Cáo, Thực Tập

– Hệ số sử dụng của đèn led: được xác định là giao điểm của cột hệ số phản xạ với hàng chỉ số phòng k. Khi giá trị chính xác không có sẵn, hệ số sử dụng sẽ được xác định bằng cách lấy giá trị trung bình.

Lưu ý: giá trị hệ số sử dụng biểu thị bằng phần nghìn. Ví dụ giá trị tra bảng là 110 thì hệ số sử dụng là 0.11.


*

Bảng 1: bảng tra hệ số sử dụng của một bộ đèn highbay 100W

3. Ứng dụng hệ số sử dụng của đèn led vào tính toán chiếu sáng

Khi giá trị độ rọi rơi trên mặt phẳng làm việc cho trước. Công thức tính số lượng đèn chiếu sáng cùng loại như sau.


*

Ở đây:

N: số lượng bộ đèn.E: độ rọi trung bình rơi trên mặt phẳng làm việc.A: diện tích của phòng (axb).F: quang thông của mỗi bộ đèn.Uf: hệ số sử dụng của đèn led

Từ biểu thức tính N ở trên, với mỗi bộ đèn chọn trước, bạn hoàn toàn có thể nâng cao hệ số Uf để giảm số bộ đèn sử dụng xuống.

Hay với các công trình có không gian đặc thù, hoặc được thi công từ các vật liệu đặc biệt. Các công trình này thường sử dụng các bộ đèn chuyên dụng, được thiết kế riêng.

Có thể chọn hệ số sử dụng của đèn led phù hợp, để có độ rọi E mong muốn. Cách thông dụng để điều chỉnh Uf đó là điều chỉnh vật liệu, màu sắc tường, trần, . . .