Có Chắc Đây Là Yêu Sơn Tùng

*
M/V: https://youtu.be/6t-MjBazs3oExecutive Producer: Nguyen Tkhô giòn TungComposer: Son Tung M-TPMusic Producer: Onionn.Artist: Son Tung M-TPExecutive Supervisor: Chau LeProject Manager: M-TP.. Entertainment▶ More information about Ca Sỹ Sơn Tùng MTP M-TP: https://www.facebook.com/MTPhường.Fanhttps://www.instagram.com/sontungmtphttps://www.youtube.com/sontungmtp https://twitter.com/sontungmtp777
Itunes: https://táo Apple.co/2rlSl3w

Genre Hip-hop và Rap

Comment by Minh Quang Lê

cmt

Comment by Minch Quang Lê

ok

Comment by Chii xinhhh

Bt yêu r :3 yêu thương M❤️