Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến

AA

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến - AA gồm xúc tiến trên Số 93 Hồ Bá Kiện - Phường 15 - Quận 10 - TP..Hồ Chí Minh. Mã số thuế 0311122762 Đăng ký kết & làm chủ bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề marketing chính: Bán buôn chăm doanh không giống chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 6 năm trước


Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến

Ngành nghề khiếp doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Trồng lúa 01110
2 Tdragon ngô với cây lương thực gồm hạt khác 01120
3 TLong cây rước củ có hóa học bột 01130
4 TLong rau xanh, đậu các nhiều loại và tLong hoa, cây cảnh 0118
5 Sản xuất thức ăn uống gia súc, gia cụ và thuỷ sản 10800
6 Sản xuất dung dịch trừ sâu và sản phẩm hoá hóa học khác dùng vào nông nghiệp 20210
7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
8 Bán buôn nông, lâm thổ sản nguyên vật liệu (trừ mộc, tre, nứa) cùng động vật sống 4620
9 Bán buôn thực phẩm 4632
10 Bán buôn vật dụng khác mang lại gia đình 4649
11 Bán buôn trang thiết bị, lắp thêm với phú tùng thiết bị nông nghiệp 46530
12 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
13 Bán lẻ khác trong các siêu thị sale tổng hợp 4719
14 Bán lẻ thực phẩm trong những siêu thị chăm doanh 47210
15 Bán lẻ thực phđộ ẩm trong các cửa hàng chăm doanh 4722
16 Bán lẻ hàng hóa không giống mới trong số shop chăm doanh 4773
17 Vận mua hành khách đường đi bộ khác 4932
18 Dịch vụ tồn tại nđính thêm ngày 5510
19 Nhà sản phẩm với các các dịch vụ nhà hàng ship hàng lưu lại động 5610
20 Đại lý du lịch 79110
21 Điều hành tua du lịch 79120

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0311122762 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến Tạ Số 120B khóm 3

Xem thêm: Ngày Có Kinh Nguyệt Quan Hệ Có Thai Không ? Quan Hệ Gần Ngày Kinh Có Thai Không

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0311122762 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến Tạ Số 120B khóm 3

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0311122762 Địa Điểm Kinh Doanh Chi Nhỏnh Cụng Ty Cổ Phần Giải Phỏp Nụng Khúm Tõy Huề 2

*

Trung tâm tài liệu tin tức công ty lớn là trang web cung cấp, tra cứu giúp miễn tầm giá thông tin doanh nghiệp.