Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Siêu Việt

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ với member cá thể. Để upgrade hội viên, vui vẻ contact với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Siêu Việt

*

*

*
*
3491

CÔNG TY CP GIẢI PHÁPhường SIÊU VIỆT

Giới thiệu


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Công Ty Tnhh Công Nghiệp Tohin Việt Nam, Công Ty Tnhh Công NghiỆP Tohin ViỆT Nam

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn công ty cài đặt

TOPhường. 5 công ty lớn thuộc ngành - Sản xuất, kinh doanh vật dụng điện tử, điện lạnh, công nghệ thông báo, viễn thông…Phát Đạt liên tục phía trong Top chủ đầu tư chi tiêu nhà đất uy tín cùng lớn mạnh xuất sắc đẹp tuyệt nhất Việt Nam


Fe Credit góp phương diện trong Fast 500 và Top 2 công ty lớn phát triển nhanh tuyệt nhất ngành hình thức dịch vụ tài thiết yếu 2021


Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá chỉ VN (Vietnam giới Report JSC)

Người Chịu đựng trách nát nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh