Công Ty Cổ Phần Gỗ Mdf Vrg Dongwha

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG DONGWHA Tên giao dịch: VRG DONGWHA Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế:
*
*
Trạng thái: Đang hoạt động

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Gỗ Mdf Vrg Dongwha

*

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu C20290
2 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng G4663
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu G4669
4 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác C16210 (Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LAO ĐỘNG MIỀN BẮC

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DOPHA - ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PARK BẮC NINH

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An Tuyển Dụng, Hah : Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xếp Dỡ Hải An

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE STAR BẮC NINH

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN WORLD BẮC NINH

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

*

*

Bình PhướcHuyện Chơn ThànhXã Minh LongXã Quang MinhXã Nha BíchThị trấn Chơn ThànhXã Minh LậpXã Minh HưngXã Minh ThànhXã Minh ThắngXã Thành Tâm