Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ cần member cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui vẻ liên hệ cùng với bọn chúng tôi


Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn

*

*

*
*
4950

CÔNG TY CPhường HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)Xem thêm: 1 Bộ Trang Điểm Gồm Những Gì, Bộ Trang Điểm Cá Nhân Gồm Những Gì

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn nhà thiết lập

TOP 5 doanh nghiệp lớn thuộc ngành - Hoạt đụng kiến tạo không giống

TOPhường. 500 công ty bốn nhân lớn nhất Việt Nam


*Xem thêm: Hé Lộ Đội Hình Tiêu Biểu Fifa 2016 Bất Ngờ Bị… Lộ, Hé Lộ Đội Hình Tiêu Biểu Fifa Năm 2016

Năm 2021 đánh dấu đoạn đường ¼ rứa kỷ "lửa demo vàng" tuy nhiên hành thuộc nền kinh tế tài chính...;


Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá bán nước ta (Vietphái mạnh Report JSC)

Người chịu đựng trách nát nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh


Chuyên mục: Việc làm