Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Nội Bài

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Nội Bài

Xem đồ dùng thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch shrinkingthecamel.comử Tra cứu GD người đóng cổ phần Khủng & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình shrinkingthecamel.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần phệ & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân shrinkingthecamel.comự
Chỉ tiêu
*
Trước shrinkingthecamel.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Các Ứng Dụng Phím Điều Hướng Ảo Cho Android Không Cần Root, Simple Control

*

Chỉ tiêu tài chính Trước shrinkingthecamel.comau
EPshrinkingthecamel.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROshrinkingthecamel.com (%)
GOshrinkingthecamel.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcshrinkingthecamel.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận shrinkingthecamel.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã shrinkingthecamel.comàn EPshrinkingthecamel.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
NCT Hshrinkingthecamel.comX 7.9 70.2 8.9 1,857.8
PHR Hshrinkingthecamel.comX 8.0 52.4 6.6 7,032.4
PMC HNX 8.0 67.7 8.5 606.6
Wshrinkingthecamel.comB Upcom 7.9 48.1 6.1 746.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được shrinkingthecamel.com tổng phù hợp trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với những bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước phần đa khủng hoảng rủi ro làm shrinkingthecamel.comao vì thực hiện các dữ liệu này.
*