CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ cần thành viên cá thể. Để upgrade hội viên, vui miệng tương tác cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco

*

*

*
*
11439

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Giới thiệu


*

Xem thêm: Kể Truyện Phật Giáo Nhân Quả Báo Ứng, Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn chủ cài đặt

Phát Đạt liên tục phía bên trong Top nhà chi tiêu nhà đất uy tín cùng tăng trưởng xuất nhan sắc tuyệt nhất Việt Nam


Tên Doanh nghiệp: shop cổ phần Báo cáo Đánh giá bán toàn quốc (Vietnam Report JSC)

Người chịu trách nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh