Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dựng Điện 2

*Bạn đang xem: Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dựng Điện 2

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch shrinkingthecamel.comử Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình shrinkingthecamel.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng & Cổ đông nội bộ | Ttốt đổi nhân shrinkingthecamel.comự
Chỉ tiêu
*
Trước shrinkingthecamel.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*Xem thêm: Bỏ Tag Trong Comment Facebook Cá Nhân Và Bình Luận, Cách Xóa Tag Trên Facebook

Xem đầy đủ
Tổng tài shrinkingthecamel.comản giữ hễ ngắn hạn 1,672,423,343 2,561,027,786 2,705,270,498 2,489,647,787
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước shrinkingthecamel.comau
EPshrinkingthecamel.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROshrinkingthecamel.com (%)
GOshrinkingthecamel.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcshrinkingthecamel.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận shrinkingthecamel.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã shrinkingthecamel.comàn EPshrinkingthecamel.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DRL Hshrinkingthecamel.comX 6.7 58.9 8.8 551.0
HDG Hshrinkingthecamel.comX 6.7 43.4 6.5 6,456.9
LIX Hshrinkingthecamel.comX 6.5 56.6 8.7 1,859.8
TAC Hshrinkingthecamel.comX 6.6 58.9 8.9 2,015.6
TV2 Hshrinkingthecamel.comX 6.6 57.1 8.7 1,998.8
BBC HNX 6.5 63.0 9.7 1,047.1
CAV HNX 6.4 57.3 9.0 3,322.9
CCV Upcom 6.7 22.0 3.3 39.6
FT1 Upcom 6.5 50.6 7.8 358.2
GND Upcom 6.4 29.9 4.7 270.0Xem thêm: Các Món Ăn Cung Đình Trung Quốc Truyền Thống Nỗi Tiếng, Bí Mật Chế Độ Ăn Của Các Vua Chúa Trung Quốc

(*) Lưu ý: Dữ liệu được shrinkingthecamel.com tổng hòa hợp từ các nguồn an toàn và tin cậy, có giá trị tham khảo với những công ty chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách rưới nhiệm trước shrinkingthecamel.comố đông rủi ro nào bởi vì shrinkingthecamel.comử dụng các tài liệu này.
*

Chuyên mục: Việc làm