Công Ty Cp Xây Dựng Phục Hưng Holdings

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Xây Dựng Phục Hưng Holdings

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch shrinkingthecamel.comử dân tộc Tra cứu vớt GD cổ đông bự và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình shrinkingthecamel.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân shrinkingthecamel.comự
Chỉ tiêu
*
Trước shrinkingthecamel.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Từ Khóa Trong C H Từ Khóa Trong C, Các Từ Khóa Trong C

Xem vừa đủ
Tổng gia tài giữ động ngắn hạn 2,197,884,718 1,934,241,370 1,829,131,4trăng tròn 1,701,392,986
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước shrinkingthecamel.comau
EPshrinkingthecamel.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROshrinkingthecamel.com (%)
GOshrinkingthecamel.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcshrinkingthecamel.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận shrinkingthecamel.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã shrinkingthecamel.comàn EPshrinkingthecamel.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Hshrinkingthecamel.comX 0.2 6.8 43.5 1,079.1
AAT Hshrinkingthecamel.comX 0.0 trăng tròn.4 0.0
AHP Hshrinkingthecamel.comX 0.0 - - 0.0
BGM Hshrinkingthecamel.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
BKG Hshrinkingthecamel.comX 0.0 10.1 326.4
CII11709 Hshrinkingthecamel.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hshrinkingthecamel.comX 0.0 - - 0.0
CRC Hshrinkingthecamel.comX 0.3 10.2 29.2 147.0
CTF Hshrinkingthecamel.comX 0.0 19.6 1,335.1 1,301.3
DAG Hshrinkingthecamel.comX 0.2 6.1 26.8 366.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được shrinkingthecamel.com tổng hợp từ bỏ các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước các khủng hoảng rủi ro làm shrinkingthecamel.comao vì chưng shrinkingthecamel.comử dụng những dữ liệu này.
*