Công Ty May Việt Hồng Bến Tre Tuyển Dụng

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ với member cá thể. Để tăng cấp hội viên, vui tươi contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty May Việt Hồng Bến Tre Tuyển Dụng

*

*

*
*
4445

Giới thiệu


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Cách Tập Gym Giảm Mỡ Bụng Cho Nam, Tập Bụng Dưới Cho Nam

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ thiết lập
*

Ngân mặt hàng TMCP Khu vực Đông Nam Á (SeABank) thực hiện những chiết khấu thu hút cho khách hàng chuyển khoản qua ngân hàng quốc tế với mua bán nước ngoài tệ


Đất Xanh Miền Trung đáng nhớ 10 năm thành lập: Thập kỷ biến hóa nhà cách tân và phát triển bất động sản thượng hạng mặt hàng đầu