Công Ty Tnhh Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam

*

*
Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên

*

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam

Mô tả công ty

Sản xuất, gia công sản xuất các sản phẩm ngũ kim,gia công cơ khí,xử lý tráng phủ kim loạiSản xuất, gia công sản xuất chế tạo các sản phẩm khuôn mẫu và linh phụ kiện có liên quanSản xuất, gia công sản xuất chế tạo các sản phẩm nhựa và các linh phụ kiện có liên quanSản xuất, gia công sản xuất đầu nối cáp quang bằng sứ


*
Toàn thời gian cố định
*
Trung cấp trở lên
*
Không yêu cầu
*
Nhân sự
*
Bình Dương
- Tham gia tuyển dụng công nhân mới.- Báo cơm ,Cấp phát đồng phục công nhân- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Vận hành máy CNC ,Biết nhìn bản vẻ- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Làm việc tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên
- Sửa chữa điện nước nội bộ của công ty- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn- Làm việc tại KCN Tân Uyên
-Theo dõi ngày công,tăng ca của công nhân-Làm nghĩ phép cho công nhân-Báo cơm-Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Xem thêm: Trẻ Hay Giật Mình Khi Ngủ, Khi Nào Đáng Lo? Trẻ Hay Giật Mình Khó Ngủ, Khi Nào Đáng Lo

- Phụ trách Thu - Chi, quyết toán hàng ngày, báo biểu kế toán- test bố trí, lưu trữ chứng từ- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Xuất nhập khẩu nội bộ cho công ty Đài Loan- Chuẩn bị chứng từ gửi hải quan- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Công việc: Làm tại C ty .- cơ chế trả lương theo quy định của quy định của Nhà nước.
- Phụ trách các công việc văn phòng trong xưởng- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Công việc: Làm tại công ty .工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.發薪制度按勞動法
- Thực hiện công việc cấp trên giao phó- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
- Làm Bảo Hiểm, Chấm Công, Đăng Ký Tạm Trú, Xin Giấy Phép LĐ- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Công việc: Làm tại công ty .工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.發薪制度按勞動法
- Thu chi, báo biểu kế toán- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn Địa điểm: Lô D6, Đường D1N2, KCN Nam Tân Uyên
- Thực hiện các công việc liên qua đến ISO- Các công việc khác liên quan- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
- Thực hiện các công việc ở nhà máy- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Công việc: Làm tại công ty .工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.發薪制度按勞動法
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn- Công việc: Làm tại công ty .工作:工作在越南建通電子五金責任有限公司- Chế độ trả lương theo quy định của luật lao động.發薪制度按勞動法