Công Ty Tnhh Lautan Luas Việt Nam

Ngành nghề ghê doanh

MãNgành
4690Bán buôn tổng hợpChi tiết: Thực hiện tại quyền xuất khẩu các các loại hàng hóa có mã HS sau: 2818, 2927, 3402, 3507, 3809, 3812, 3815, 3910, 3906 theo mức sử dụng của lao lý Việt Nam; - Thực hiện tại quyền nhập khẩu các nhiều loại hàng hóa gồm mã HS: 1101, 1102, 1302, 1505, 1512, 1515, 2712, 2811, 2827, 2832, 2833, 2834, 2835, 2842, 2903, 2908, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2927, 2933, 2934, 2940, 3301, 3302, 3304, 3402, 3404, 3504, 3507, 3802, 3805, 3809, 3817, 3824, 3905, 3906, 3908, 3910, 3912, 2807, 2815, 2819, 2836, 2904, 2912, 2918, 2935, 3206, 3208, 3403, 3810, 3812, 3815, 3824, 3901, 3902, 3903, 3907, 7403, 7506, 7508, 1108, 1506, 2106, 2505, 2507, 2526, 2529, 2707, 2803, 2817, 2818, 2828, 2840, 2906, 2914, 2928, 2929, 2931, 2942, 3505, 3911, 3913, 4002, 7212, 1518.00.36, 2806.10.00, 2807.00.00, 2810.00.00, 2832.10.00, 2850.00.00, 3814.00.00, 7502.10.00, 0402, 0404, 2825, 2826, 7404, 8543 theo nguyên tắc của lao lý Việt Nam; - Thực hiện tại quyền phân pân hận mua sắm (ko lập đại lý cung cấp buôn) các nhiều loại sản phẩm & hàng hóa bao gồm mã HS: 1101, 1102, 1302, 1505, 1512, 1515, 2712, 2811, 2827, 2832, 2833, 2834, 2835, 2842, 2903, 2908, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2927, 2933, 2934, 2940, 3301, 3302, 3304, 3402, 3404, 3504, 3507, 3802, 3805, 3809, 3817, 3824, 3905, 3906, 3908, 3910, 3912, 2807, 2815, 2819, 2836, 2904, 2912, 2918, 2935, 3206, 3208, 3403, 3810, 3812, 3815, 3824, 3901, 3902, 3903, 3907, 7403, 7506, 7508, 1108, 1506, 2106, 2505, 2507, 2526, 2529, 2707, 2803, 2817, 2818, 2828, 2840, 2906, 2914, 2928, 2929, 2931, 2942, 3505, 3911, 3913, 4002, 7212, 1518.00.36, 2806.10.00, 2807.00.00, 2810.00.00, 2832.10.00, 2850.00.00, 3814.00.00, 7502.10.00, 0402, 0404, 2825, 2826, 7404, 8543 theo luật của luật pháp Việt Nam;
4799Bán lẻ vẻ ngoài khác chưa được phân vào đâuChi tiết: Thực hiện tại quyền phân phối hận nhỏ lẻ (không lập các đại lý phân phối lẻ) các hàng hóa gồm mã HS: 1101, 1102, 1302, 1505, 1512, 1515, 2712, 2811, 2827, 2832, 2833, 2834, 2835, 2842, 2903, 2908, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2927, 2933, 2934, 2940, 3301, 3302, 3304, 3402, 3404, 3504, 3507, 3802, 3805, 3809, 3817, 3824, 3905, 3906, 3908, 3910, 3912, 2807, 2815, 2819, 2836, 2904, 2912, 2918, 2935, 3206, 3208, 3403, 3810, 3812, 3815, 3824, 3901, 3902, 3903, 3907, 7403, 7506, 7508, 1108, 1506, 2106, 2505, 2507, 2526, 2529, 2707, 2803, 2817, 2818, 2828, 2840, 2906, 2914, 2928, 2929, 2931, 2942, 3505, 3911, 3913, 4002, 7212, 1518.00.36, 2806.10.00, 2807.00.00, 2810.00.00, 2832.10.00, 2850.00.00, 3814.00.00, 7502.10.00, 0402, 0404, 2825, 2826, 7404, 8543 theo qui định của quy định VN.

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Lautan Luas Việt Nam

Mã số thuế bỏ ra nhánh


Xem thêm: Các Món Ngon Với Lò Nướng Bằng Lò Nướng Ngon Chuẩn Đúng Vị Nhà Hàng

Mã số thuế: 3700850600-001 Người đại diện: LEONARDI DANIEL HERLIM
Tầng 13, Phòng số 05, Tòa bên Harec, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam