Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Hùng

CAO HUNG TECHNICAL SERVICE TRADING CO., LTD

Ngành nghề sale chính: Bán buôn đồ đạc, máy với prúc tùng trang bị khác

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0313531055, 0944554887, CAO HUNG TECHNICAL SERVICE TRADING CO., LTD, TPhường. HCM, Quận 8, Phường 16, Phạm Thành Tri Vị


Ngành nghề ghê doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất tế bào tơ, lắp thêm phân phát, phát triển thành nỗ lực điện, máy phân păn năn với tinh chỉnh điện 2710
2 Sản xuất thứ bơm, trang bị nén, vòi với van khác 28130
3 Sản xuất các sản phẩm nâng, hạ và bốc xếp 28160
4 Sản xuất dụng cụ di động cầm tay chạy bằng tế bào tơ hoặc khí nén 28180
5 Sản xuất thứ nông nghiệp & trồng trọt và lâm nghiệp 28210
6 Sửa trị máy móc, thiết bị 33120
7 Bán buôn nông, lâm thổ sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) cùng động vật sống 4620
8 Bán buôn thực phẩm 4632
9 Bán buôn vật dụng khác cho gia đình 4649
10 Bán buôn đồ vật và linh kiện điện tử, viễn thông 46520
11 Bán buôn đồ đạc, sản phẩm công nghệ cùng prúc tùng đồ vật nông nghiệp 46530
12 Bán buôn đồ đạc, máy cùng prúc tùng lắp thêm khác 4659
13 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí với những sản phẩm liên quan 4661
14 Bán buôn kim loại với quặng klặng loại 4662
15 Bán buôn vật liệu, máy lắp đặt không giống vào xây dựng 4663
16 Bán buôn siêng doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
17 Bán lẻ sách, báo, tập san văn uống chống phđộ ẩm trong những cửa hàng siêng doanh 47610
18 Bán lẻ theo từng trải đặt đơn hàng qua bưu điện hoặc internet 47910
19 Hoạt động các dịch vụ cung cấp khác tương quan cho vận tải 5229
20 Quảng cáo 73100
21 Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật với technology khác không được phân vào đâu 7490
22 Tổ chức ra mắt cùng xúc tiến tmùi hương mại 82300

*

Thương hiệu tài liệu tin tức doanh nghiệp lớn là trang web cung ứng, tra cứu vãn miễn tầm giá biết tin doanh nghiệp lớn.