ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TUYỂN SINH 2019

Đây là 04 ngành học gắn liền với thực tiễn và hứa hẹn nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Bạn đang xem: Đại Học Y Tế Công Cộng Tuyển Sinh 2019

*

ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia các ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: có điểm trung bình cộng xét tuyển tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT các ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: có điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT từ 6,5 trở lên; có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tiêu chí xét tuyển

Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau: Điểm Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét từ trên cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Phổ Thông Tại Tây Ninh Đãi Ngộ Tốt, Việc Làm Nhanh Lao Động Phổ Thông Tại Tây Ninh

Thời gian:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức nhận ĐKXT:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Tiêu chí xét tuyển:

Sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT của các môn thuộc mỗi tổ hợp:

Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3TB + Điểm ưu tiên

Trong đó:

Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học xét tuyển ở lớp 12.Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Trung bình năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Điểm trung bình chung môn toán của các lớp 10,11,12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.

Thời gian:

Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

Hình thức nhận ĐKXT: