Đọc Truyện Đừng Tin Cô Ấy

Nội dung

Đừng Tin Cô Ấy - chuyện tranh online miễn giá thành update mới nhất tại shrinkingthecamel.com nói về Kang Hae Na - một thiên thần trong sáng đáng yêu với đầy bí hiểm trong giới showbiz. Mặt không giống, cô cũng bắt đầu thời học viên trung học nhưng cô hằng mong mỏi lâu nay nay. Muốn như thế, Kang Hae Na đề nghị giấu thân phận thực thụ của chính bản thân mình...Kawon Ha Ryun và những người dân không giống luôn luôn cô lập Kang Hae Na. "Kawon Ha Ryun cậu sẽ khiên tôi ghét như vậy, tôi sẽ mang lại cậu biết thay như thế nào là lễ độ..."
Bạn đang xem: Đọc Truyện Đừng Tin Cô Ấy

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Sau Khi Quan Hệ 1 Tuần Bị Ra Máu Sau Khi Quan Hệ 1 Tuần Có Phải Là Có Thai?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tốn Cơm Với 3 Cách Làm Cá Cơm Khô Rim Khô Cay, Mặn, Ngọt Ngon Khó Cưỡng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tin tức