Phần Mềm Tạo Theme Cho Android

Theme vào vận dụng Android

Theme giống như style sẽ trình diễn tại: Thuộc tính style vào Android, nó là tập thích hợp các tư tưởng tài nguyên, ở trong tính nhằm vận dụng vào những thành phần View. Chỉ tất cả điều style gồm hiệu lực hiện hành với bộ phận áp dụng nó, còn Theme hoàn toàn có thể thiết lập cấu hình ngơi nghỉ các bộ phận gốc và những thành phần nhỏ thừa kế với truy cập vào các nằm trong tính trường đoản cú theme. Theme được có mang vào style.xml với gán vào bộ phận bởi trực thuộc tính android:theme

Theme thường được gán vào các thành phần gốc, qua đó các thành phần nhỏ vẫn truy vấn nằm trong tính theme, những phần tử nơi bắt đầu xuất xắc gán theme chính là application hoặc Activity trong manifest. Nếu gán theme mang đến application, thì các Activity vào áp dụng mặc định thừa kế theme từ application, tựa như cho tới những View tạo nên từ Activity, chúng ta có thể gán Theme mang lại Activity hoặc các View nơi bắt đầu của layout nhằm mục đích áp dụng một theme khác với theme thừa kế.

Bạn đang xem: Phần Mềm Tạo Theme Cho Android

Sau trên đây vẫn thực hiện từng bước tạo thành cùng vận dụng một Theme

Hãy chạy Android Studio cùng tạo thành vận dụng theo mẫu mã Bottom Navigator Bottom viết tên ThemeTuorial

*

Ứng dụng mẫu mã này sẽ đĩnh nghĩa sẵn một theme tên là AppTheme (xem trong styles.xml), theme này được gán vào application vào manifests (tức là các Activity nằm trong application sẽ thừa kế theme này). Giờ hãy msinh sống styles.xml coi một theme được tạo nên và có những yếu tố nào.

Tạo một theme trong styles.xml

Vì một theme đựng tương đối nhiều ở trong tính (màu sắc, size, địa chỉ, phông chữ ...) áp dụng khoác định vì những các loại View (Button, TextView ...) vào Android nênKhi chế tác một theme new thường kế thừa xuất phát từ 1 theme trực thuộc tlỗi viện Android, sau đó tuỳ biến thêm bớt, đổi khác các yếu tắc (Các tham khảo hãy xem tại CÁC THUỘC TÍNH TRONG THEME).

Xem thêm: 1000+ Stt Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Lãng Mạn Nhất, Những Stt Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Lãng Mạn Nhất

Quay trở lại ví dụ bên trên, theme AppTheme thừa kế tự Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar, sau đó nó điều chỉnh lại những trực thuộc tínhcolorPrimary, colorPrimaryDark, colorAccent

Tương trường đoản cú bạn có thể tạo nên Theme thứ hai, với đánh tên là MyAppTheme theo cách tựa như, ta sẽ định nghĩa lại một số thành phần (theme sẽ sở hữu được màu sắc loè cổ loẹt nhằm bạn dễ thừa nhận biết):

values/colors.xml (Định nghĩa màu đang dùng)

#008577 #00574B #D81B60 #FF8A80 #FF80AB #82B1FF #00C853 #C51162 #0091EA #B3E5FCvalues/styles.xml
Để vận dụng Theme mới này, hãy gán ở trong tính theme của Activity trong manifests bởi thương hiệu của theme này, hoặc cố kỉnh trực thuộc tính theme của application vào manifests nhằm toàn bộ các Activity thừa kế theme này, ví dụ:
AndroidManifest.xml Kết quả chạy với theme new MyAppTheme

*

Chuyển đảo sang lại các Theme

Các Activety trước khi nạp layout (trước lúc chạy setContentView) rất có thể Call cách tiến hành setTheme(themeid), nhằm Activity thực hiện một theme theo ID tài nguyên ổn chúng ta đã cho thấy. Bên cạnh đó, bạn có thể giữ ID của theme vĩnh viễn trong SharedPreferences để những lần chạy đã thực hiện theme cơ mà các bạn giữ. Ta vẫn sử dụng bí quyết này để biến hóa qua lại giữa 2 theme đang sẵn có nghỉ ngơi bên trên là R.style.AppTheme và R.style.MyAppTheme

Toàn bộ code trong onCreate của Activity

//ID của theme cơ mà Activity sử dụngint themeIdcurrent;
Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); //Đọc ID theme vẫn giữ, giả dụ chưa giữ thì dùng R.style.MyAppTheme SharedPreferences locationpref = getApplicationContext() .getSharedPreferences("MainActivity", MODE_PRIVATE); themeIdcurrent = locationpref.getInt("themeid",R.style.MyAppTheme); //Thiết lập theme đến Activity setTheme(themeIdcurrent); setContentView(R.layout.activity_main); findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener()
Override public void onClick(View v) //Chuyển thay đổi theme themeIdcurrent = themeIdcurrent == R.style.MyAppTheme ? R.style.AppTheme : R.style.MyAppTheme; //Lưu lại theme ID SharedPreferences locationpref = getApplicationContext() .getSharedPreferences("MainActivity", MODE_PRIVATE); SharedPreferences.Editor spedit = locationpref.edit(); spedit.putInt("themeid", themeIdcurrent); spedit.apply(); //Tạo lại Activity để vận dụng theme mởi đổi recreate(); ); mTextMessage = (TextView) findViewById(R.id.message); BottomNavigationView navigation = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.navigation); navigation.setOnNavigationItemSelectedListener(mOnNavigationItemSelectedListener);Kết quả chạy ứng dụng:

*

Thêm cực hiếm trực thuộc tính trong theme

Ngoài bài toán tùy chỉnh quý giá những thuộc tính tác động cho những View trong theme (coi các trực thuộc tính trên CÁC THUỘC TÍNH TRONG THEME),chúng ta cũng có thể không ngừng mở rộng theme đựng các nằm trong tính cất quý hiếm new kế tiếp những View truy vấn nhằm áp dụng ở trong tính này.

Tạo ra các thương hiệu nằm trong tính mới trong ứng dụng

Thường sẽ định nghĩa các tên trực thuộc tính vào file values/attrs.xml, một ở trong tính sẽ có cấu trúc khai báo nhỏng sau:


Trong đó format để chế độ một số loại dữ liệu của trực thuộc tính, hoàn toàn có thể thừa nhận những cực hiếm như: string, boolean, float, dimension (các kích thước px, dp ...), reference (tmê mẩn chiếu mang đến inhỏ, image, drawable ...)
lấy ví dụ tư tưởng tên thuộc tính new là myTextViewSize với myTextColor

values/attrs.xml

Bởi vậy theme có thêm 2 nằm trong tính với mức giá trị đi cùng, trong các View nếu như muốn thực hiện truy cập cho cực hiếm ở trong tính này thì thực hiện cú pháp đem giá trị của nằm trong tính Theme hiện thời "?tên_thuộc_tính"

Ví dụ:

Vậy nên quý giá textSize và textColor của TextView bên trên được xác định trường đoản cú Theme.

Từ nội dung bài viết này, đủ nhằm biết cách tạo nên với áp dụng Theme một giải pháp hoàn hảo, hãy tuỳ đổi mới nhằm rất nhiều thành phần nằm trong View áp dụng phần lớn những thể cấu hình thiết lập trường đoản cú Theme, điều này khiến vận dụng linh hoạt vô cùng nhiều


Theme trong vận dụng AndroidTạo và vận dụng ThemeChuyển đổi sang lại những ThemeThêm với áp dụng cực hiếm mới vào theme
*

SQLite vào Android (phần 2) sử dụng SQLiteOpenHelper Sử dụng SQLite trong Android (phần 1) Sử dụng ListView hiện thị tài liệu dạng list vào Android Thuộc tính style trong số View thiết kế Android Sử dụng Broadcast Intent BroadcastReceiver vào Android Sử dụng RelativeLayout trong Android Tài nguyên ổn Drawable (6) ảnh StateListDrawable trong Android Tài nguyên Drawable (5) ảnh LayerDrawable vào Android
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối hận khung hình BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chnghiền và share rất nhiều gì tôi học tập được tại đây về kỹ năng và kiến thức thiết kế PHP.., Java, JavaScript, Android, C# ... với các kiến thức và kỹ năng technology khácDeveloped by shrinkingthecamel.com