SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TUYỂN DỤNG

function tS() x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function dT() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); tP..innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); var dN=new Array("Chủ nhật,","Thứ đọng nhị,","Thđọng tía,","Thứ tứ,","Thứ năm,","Thđọng sáu,","Thứ bảy,"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+" Ngày "+tS().getDate()+" mon "+mN+" năm "+y2(tS().getYear())"; dT();

Bạn đang xem: Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội Tuyển Dụng


■ Tập luyện mang đến công tác làm việc chống, phòng dịch Covid-19 và triển khai chủ thể năm 2021 (14/05) ■ 38/ Thông tin khu đất nền nên thẩm định và đánh giá (13/05) ■ 39/ tin tức khu đất cần đánh giá và thẩm định (13/05) ■ 40/ Thông tin khu đất nên thẩm định và đánh giá (lần 3) (13/05) ■ 37/ Thông tin khu đất bắt buộc đánh giá và thẩm định (13/05) ■ Quy chế Giải thưởng Môi ngôi trường Thành phố HCM (13/05)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Quang Minh, Công Ty Cp Tm Dược Phẩm Quang Minh*