Soạn Văn 10 Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh

Sách giải các cấp : 1,2,3 > Sách Cấp 3 > Soạn văn lớp 10 bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn gọn hay nhất

Soạn văn lớp 10 bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn gọn hay nhất : 2. Bố cục ba phần có phù hợp với đặc điểm của bài văn thuyết minh không? Vì sao? 3. So sánh phần mở bài và kết bài của văn tự sự thì văn bản thuyết minh có những điểm tương đồng và khác biệt nào? 4. Các trình tự sắp xếp (cho phần thân bài) dưới đây (mục 1.4 SGK trang 169) có phù hợp với văn bản thuyết minh không? Vì sao?

Soạn văn lớp 10 bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn văn lớp 10 bài Khe chim kêu

Soạn văn lớp 10 trang 169 tập 1 bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn gọn hay nhất
*

Soạn văn lớp 10 bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn gọn hay & đúng nhất

——————————————————————————–

Câu hỏi bài Dàn ý bài văn thuyết minh tập 1 trang 169

1.

Bạn đang xem: Soạn Văn 10 Lập Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh

Bố cục ba phần của một bài làm văn và nhiệm vụ của mỗi phần.

2. Bố cục ba phần có phù hợp với đặc điểm của bài văn thuyết minh không? Vì sao?

3. So sánh phần mở bài và kết bài của văn tự sự thì văn bản thuyết minh có những điểm tương đồng và khác biệt nào?

4. Các trình tự sắp xếp (cho phần thân bài) dưới đây (mục 1.4 SGK trang 169) có phù hợp với văn bản thuyết minh không? Vì sao?

——————————————————————————–

Sách giải soạn văn lớp 10 bài Dàn ý bài văn thuyết minh

Trả lời câu 1 soạn văn bài Dàn ý bài văn thuyết minh trang 169

Bố cục bài văn thuyết minh

MB: giới thiệu đối tượng thuyết minh

TB: Đặc điểm của đối tượng thuyết minh

KB: Cảm nghĩ về đối tượng thuyết minh.

Trả lời câu 2 soạn văn bài Dàn ý bài văn thuyết minh trang 169

Bố cục ba phần như vậy phù hợp với đặc điểm của văn thuyết minh, bởi văn thuyết minh chủ yếu cung cấp thông tin về sự việc, sự vật cho người đọc.

Xem thêm: Những Bài Thể Dục Giảm Mỡ Bụng Hiệu Quả Tức Thì, 3 Bài Tập Giảm Mỡ Bụng Cực Nhanh: Giảm Từ 5

Trả lời câu 3 soạn văn bài Dàn ý bài văn thuyết minh trang 169

So sánh phần mở bài và kết bài của bài văn tự sự và thuyết minh

– Mở bài

+ Điểm giống nhau: đều có chức năng giới thiệu đối tượng

+ Điểm khác nhau:

• Mở bài trong văn bản thuyết minh: giới thiệu đối tượng, mục đích thuyết minh

• Mở bài trong văn bản tự sự giới thiệu thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện, nhân vật chính…

– Kết bài

+ Điểm giống nhau: phần cuối của nội dung chính

+ Điểm khác nhau:

• Văn bản tự sự: là suy nghĩ, cảm xúc khi kết thúc câu chuyện.

• Văn bản thuyết minh: chừng nào người đọc cảm thấy tiếp nhận hết được những thông tin của đối tượng.

Trả lời câu 4 soạn văn bài Dàn ý bài văn thuyết minh trang 169

Các trình tự sắp xếp ý (cho phần thân bài):

– Trình tự thời gian

– Trình tự không gian

– Trình tự nhận thức của con người

– Trình tự chứng minh – phản bác.

——————————————————————————–

Câu hỏi Phần Luyện Tập bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh lớp 10 tập 1 trang 171

Câu 1. Giới thiệu về tác giả văn học

Câu 2. Giới thiệu một tấm gương học tốt

Câu 3. Giới thiệu một phong trào của trường (lớp) mình

Câu 4. Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập)

——————————————————————————

Sách giải soạn văn lớp 10 bài Phần Luyện Tập

Trả lời câu 1 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 171

MB: Giới thiệu khái quát tác giả để thuyết minh (tên tuổi, quê quán…)

TB: Cuộc đời và sự nghiệp văn học

– Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời…

– Chặng đường sáng tác, tác phẩm chính, nổi bật

– Phong cách sáng tác:

+ Đặc điểm nổi bật về nội dung sáng tác

+ Đặc sắc nghệ thuật

KB: Khẳng định vị trí tác giả vừa thuyết minh, nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả

Trả lời câu 2 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 171

MB: Giới thiệu chung về gương học tốt

TB:

– Nêu hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập, thái độ học tập

– Quá trình học tập

– Những kết quả học tập tốt

KB: Suy nghĩ và rút ra bài học

Trả lời câu 3 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 171

MB: giới thiệu chung về phong trào ( là phong trào, lĩnh vực, địa điểm diễn ra

TB: Phong trào được phát động, hưởng ứng vì mục đích?

– Diễn biến của phong trào

– Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào

KB: Nêu ý nghĩa của phong trào

Trả lời câu 4 soạn văn bài Phần Luyện Tập trang 171

MB: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất

TB: Đặc điểm quy trình sản xuất, diễn biến:

+ Nguyên liệu

+ Các giai đoạn, quá trình

+ Điểm chú ý trong quá trình sản xuất

– Sản phẩm của quy trình sản xuất, giá trị, chất lượng sau

KB: Kết quả của quy trình sản xuất

——————————————————————————–