TRÁNH THAI TỰ NHIÊN THEO VÒNG KINH

Việc nắm rõ chu kỳ luân hồi kinh nguyệt an toàn để giúp đỡ người mẹ xác minh đúng mực vòng gớm với ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày thú tnhị và tránh giảm tnhì bình yên.

Đề cập đến chủ đề này,