Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 1

第三回:董卓霸京师

Dǒng Zhuō bà jīngshī

Đổng Trác rưởi xưng bá tởm thành

*

西凉刺史董卓,野心很大,他接到何进的檄文,便统领二十万西凉军,来到京师洛阳,正好撞上少帝和陈留王落难。

Xī Liáng Cìshǐ Dǒng Zhuō, yěxīn hěn dà, tā jiē dào Hé Jìn de xíwén, biàn tǒnglǐng èrshí wàn Xī Liáng jūn, lái dào jīngshī Luò Yáng, zhènghǎo zhuàng smặt hàng shǎodì hé Chén Liú Wáng luònàn.

Bạn đang xem: Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 1

Đổng Trác là Thđọng sử Tây Lương, có dã tâm rất cao, ông ta nhận ra hịch văn uống của Hà Tiến, ngay tức thì thống lĩnh 20 vạn quân Tây Lương, cho khiếp thành Lạc Dương, vừa giỏi trê tuyến phố đi chạm mặt Thiếu đế cùng Trần Lưu Vương chạy nàn.

一. 陈留王刘协见到董卓,面无惧色,厉声质问:“你是来保驾还是来劫驾?董卓认为他有帝王之才,慌忙下马伏在地上跪拜。

Yī. Chén Liú Wáng Liú Xié jiàn dào Dǒng Zhuō, miàn wú jùstrằn, lìshēng zhìwèn:“Nǐ shì lái bǎo jià háishì lái jié jià? Dǒng Zhuō rènwéi tā yǒu dìwáng zhī chiếc, huāngmáng xiàmǎ fú zài dìshàng gùibài xích.

1.Trần Lưu Vương Lưu Hiệp thấy được Đổng Trác rưởi, sắc đẹp khía cạnh ko chút ít lo âu, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi mang đến hộ giá chỉ giỏi cướp giá?” Đổng Trác rến cho rằng Trần Lưu Vương là 1 người có tài năng làm cho đế vương vãi, vội vã xuống ngựa quỳ lạy.

*

二. 董卓派人将少帝和陈留王护送进入皇宫,又传令二十万军队驻扎在京师洛阳城外。

Èr. Dǒng Zhuō pài rén jiāng Shǎo dì hé Chén Liú Wáng hùsòng jìnrù huánggōng, yòu chuán lìng èrshí wàn jūnduì zhùzhá zài jīngshī Luò Yáng chéng wài.

2. Đổng Trác phái người hộ giá Thiếu đế và Trần Lưu Vương về cung, rồi hạ lệnh đôi mươi vạn binh sĩ đóng góp quân tại xung quanh thành Lạc Dương.

三. 少帝刘辩回到宫中,来见何太后。太后见他平安无事,十分欣慰,不一会儿,宫人报:“传国玉玺不见了。” 母子二人听了,抱头痛哭。

Sān.Shǎodì Liú Biàn huí dào gōng zhōng, lái jiàn Hé tàihòu. Tàihòu jiàn tā píng"ān wú shì, shífēn xīnwèi, bù yīhuǐ"er, gōng rón rén bào:“Chuán guó yùxǐ bùjiànle.” Mǔzǐ èr nhón nhén tīngle, bào tóu tòngkū.

3.Thiếu đế Lưu Biện hồi cung, lập tức mang đến gặp gỡ Hà Thái hậu, Hà Thái hậu nhận thấy Thiếu Đế bình yên không nguy hiểm, khôn cùng sung sướng. Lát sau, fan trong cung cho báo :“Ngọc tỷ truyền quốc mất rồi.” Hai chị em nhỏ Hà thái hậu nghe hoàn thành, ôm nhau khóc ròng rã.

四. 董卓私下对李儒说:“我想废掉少帝,改立陈留王。”李儒献计说:“明天我们召集百官,商议废立。有不从者,斩!”董卓听了大喜。

Sì. Dǒng Zhuō sīxià duì Lǐ Rú shuō: “Wǒ xiǎng fèi diào Shǎodì, gǎi lì Chén Liú Wáng.” Lǐ Rú xiànjì shuō: “Míngtiān wǒmen zhàojí bǎi guān, shāngyì fèilì. Yǒu bù cóng zhě, zhǎn!” Dǒng Zhuō tīng le dàxǐ.

4. Đổng Trác rưởi mật bàn với Lý Nho:“Ta mong truất phế quăng quật Thiếu đế, lập Trần Lưu Vương lên làm cho hoàng thượng.” Lý Nho hiến kế rằng: “Ngày mai bọn họ tập trung bá quan lại, bàn việc truất phế ngôi lập vị. Ai không thuận theo, chỉm !” Đổng Trác nghe kết thúc mừng lắm.

五. 第二天,董卓设宴召集百官,商议废立天子一事,百官听了,不敢吱声,这时,荆州刺史丁原站出来,说:“你这逆臣贼子!天子没错,为何要废?”

Wǔ. Dì èr tiān, Dǒng Zhuō shè cổ yàn zhàojí bǎi guān, shāngyì fèilì tiānzǐ yī shì, bǎi guān tīngle, bù gǎn zīshēng, zhèshí, Jīng Zhōu Cìshǐ Dīng Yuán zhàn chū lái, shuō:“Nǐ zhtrằn nì chén zéi zǐ ! Tiānzǐ méi cuò, wèihé yào fèi?”

*

5. Ngày hôm sau, Đổng Trác rến bày tiệc rượu tập trung các vnạp năng lượng võ bá quan tiền bàn luận câu hỏi phế lập, bá quan liêu nghe kết thúc, không có ai dám lên tiếng, từ bây giờ, chỉ gồm Thđọng sử Kinch Châu Đinh Nguyên đứng dậynói: “Ngươi là kẻ nghịch thần tặc tử, Thiên tử không có tác dụng không nên vấn đề gì, hà cớ sao đề xuất phế bỏ?”

六. 卓听了大怒,说:“顺我者昌,逆我者亡。”于是,他仗剑来杀丁原。这时,李儒见丁原身后立着一个顶天立地的汉子,忙上前阻止董卓。

Liù. Dǒng Zhuō tīng le dànù, shuō: “Shùn wǒ zhě chāng, nì wǒ zhě wáng.” Yúshì, tā zmặt hàng jiàn lái shā DīngYuán. Zhèshí, Lǐ Rú jiàn Dīng Yuán shēn hòu lì zhe yí gè cổ ding tiān lì dì de hànzi, máng ssản phẩm qián zǔzhǐ Dǒng Zhuō.

6. Đổng Trác nghe xong nổi trận quát: “Thuận ta thì sống, kháng ta thì bị tiêu diệt.” Rồi rút tìm định chém Đinch Nguyên. Lúc này, Lý Nho thấy fan sau Đinch Nguyên uy phong lẫm liệt, vội vàng tiến tới phía trước ngăn Đổng Trác rưởi.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Đào Ngày Tết Hay Nhất, 7 Mẫu Thuyết Minh Về Cây Hoa Đào Hay Chọn Lọc

*

七. 这位顶天立地的汉子名叫吕布,他生得威风凛凛,气宇轩昂,手持方天画戟,立在丁原身后,他正怒目看着董卓。

Qī. Zhnai lưng wèi ding tiān lì dì de hànzi míng jiào Lǚ Bù, tā sheng dé wēi fēng lǐn lǐn, qì yǔ xuān "áng, shǒu chí fāng tiān huà jǐ, lì zài Dīng Yuán shēnhòu, tā zhèng nùmù kàn zhe Dǒng Zhuō.

7. Người này tên là Lữ Bố, trông khôn cùng uy phong lẫm liệt, phong cách hiên ngang, tay rứa Pmùi hương thiên hoạ kích, đứng tức thì sau sống lưng Đinh Nguyên trừng góc nhìn Đổng Trác.

*

八. 没过几天,丁原派吕布引着一班人马到城外来战董卓,吕布果然善战,飞马直取董卓。董卓吓得引兵倒退三十里。

Bā. Méi guò jǐ tiān, Dīng Yuán pài Lǚ Bù yǐn zhe yī bān rénmǎ dào chéng wài lái zhàn Dǒng Zhuō, Lǚ Bù guǒrán shànzhàn, fēi mǎ zhí qǔ Dǒng Zhuō. Dǒng Zhuō xià dé yǐn bīng dàotuì sān shí lǐ.

8. Chưa được vài ba ngày, Đinch Nguim phái Lữ Bố dẫn quân ra bên ngoài thành tấn công Đổng Trác rưởi. Lữ Bố trái nhiên thiện chiến, thúc ngựa xông thẳng vào bắt Đổng Trác. Đổng Trác khiếp sợ thu binh lui 30 dặm.

九. 董卓为了除掉丁原,让谋士李肃带着重金和赤兔马来到吕布军营,劝说吕布投靠自己。

Jiǔ. Dǒng Zhuō wèile chú diào Dīng Yuán, ràng móushì Lǐ Sù nhiều năm zhe zhòng jīn hé Chì Tù mǎ lái dào Lǚ Bù jūnyíng, quànshuō Lǚ Bù tóukào zìjǐ.

9. Đổng Trác rến bởi mong muốn trừ khử Đinc Ngulặng, không đúng Lý Túc sở hữu kim cương cùng ngựa Xích Thố mang đến doanh trại của Lữ Bố,khulặng dụ Lữ Bố đầu quân cho mình.

十. 当夜,吕布果然杀了义父丁原,拎着他的头颅来见董卓。董卓见了十分高兴,认吕布做了义子。

Shí. Dàngynai lưng, Lǚ Bù guǒrán shā le yì fù Dīng Yuán, līn zhe tā de tóulú lái jiàn Dǒng Zhuō. Dǒng Zhuō jiàn le shí fèn gāoxìng, rèn Lǚ Bù zuò le yìzǐ.

10. Đêm kia, Lữ Bố trái nhiên thịt chết nghĩa prúc Đinch Ngulặng, xách đầu Đinh Nguyên cho chạm chán Đổng Trác. Đồng Trác rến nhìn thấy khôn xiết mừng rỡ, nhận Lữ Bố làm nghĩa tử.

十一. 董卓得了吕布,如虎添翼。他强行废掉并毒死少帝刘辩,逼死何太后,又改立九岁的陈留王刘协为汉献帝,自封相国。

Shí yī. Dǒng Zhuō dé le Lǚ Bù , rú hǔ tiān yì. Tā qiángxíng fèidiào bìng dúsǐ shǎodì Liú Biàn, bīsǐ Hé tàihòu, yòu gǎilì jiǔ suì de Chén Liú Wáng Liú Xié wèi Hàn Xiàn dì, zìfēng xiāngguó.

11. Đổng Trác rưởi đã đạt được Lữ Bố, như hổ thêm cánh. Ông ta ép buộc vấn đề phế quăng quật và hạ độc Thiếu đế Lưu Biện, bức chết Hà Thái hậu, rồi lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp chín tuổi lên làm cho Hán Hiến đế, từ bỏ phong bản thân làm Tướng quốc.

(Nguyễn Lương dịch- còn nữa...)

 

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online bên trên trang web của Trung trọng tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tập giờ đồng hồ Trung unique sinh sống Hà Nội với là vị trí share tài liệu học tập giờ Trung cực tốt Hà Nội nhé.